Úvod    Kontakt    Mapa stránky                                                                                                                                       

  MERCI   CHEVAL

                                  Centrum koní a ľudí

 - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu -

 

Inzercia

Novinky

Aktivity

Ponuka služieb

Cenník

Jazdecký klub

DrezúraParkúr

Voltíž

Stanovy JK

Organiz. poriadok

Pravidlá jazdenia

Úspechy JK

Jazdecká škola

Naši jazdci

Naše kone

Fotogaléria

Videá

Kniha návštev

História

Návšteva okolia

 

 

Pravidlá jazdenia


1. PRAVIDLÁ NA JAZDIARNI A V JAZDECKEJ HALE

 • Pred vstupom do jazdeckej haly sa vždy zapíska, alebo sa položí otázka: ,Voľná brána?, rovnaké pravidlo platí pri odchode.
 • Pri vstupe na jazdiareň (do haly), sa pozdraví, rovnako ako pri odchode.
 • V jazdiarni s koňmi sa smie bez koňa zdržovať len tréner.
 • Pravidlá na jazdiarni určuje tréner, učiteľ jazdy, alebo osoba ktorá bola kompetentnými poverená. Len oni majú právo z jazdiarne vylúčiť jazdca, ktorý je voči ostatným nekorektný (nedodržuje pravidlá).
 • Jazdecká škola má vždy na jazdiarni prednosť a ostáva aj v kroku na stene. Sme ohľaduplní voči začiatočníkom!
 • Pri jazdení sa stretávajú vždy ľavé ruky.
 • Jazdec, ktorý jazdí na ľavú ruku má prednosť, rovnako ako jazdci na dlhej stene.
 • Pri jazdení na veľkom kruhu je jazdec povinný nechať dlhú stenu voľnú. Krok sa jazdí min. 2 metre od steny a nikdy nejdú dva kone súčasne vedľa seba. Zastavenie na dlhej stene nie je povolené!
 • Predbiehanie na dlhej stene, nie je povolené!
 • Lonžovanie na jazdiarni je možné len po dohovore s učiteľom jazdy (trénerom).
 • Pri voltížovom jazdení je kruh určený výhradne na tento účel! Je zakázané v prípade tréningu, do tohto priestoru s koňom vstupovať!
 • Jazdecké deky a oblečenie sa odkladajú na miesta na to určené, nepokladajú sa na povrch jazdiarne!
 • Stavba skokových prekážok je možná vo vyhradenom čase, jazdec je povinný si skokový materiál po sebe upratať!
 • Každý jazdec je povinný exkrementy na jazdiarni po svojom koni upratať!

 • Na tribúne a v blízkosti jazdiarne zachovávajte bezpodmienečne ticho!

2. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU V TERÉNE

Jazdenie v prírode je dôležitou súčasťou základného výcviku. Jeho predpokladom je, okrem jazdcovej istoty v sedle, aj rešpektovanie a ovládanie pravidiel v teréne. V prírode je jazdec v prvom rade hosťom a preto by sa mal správať tak, aby nezískal odporcov z okolia, ale len priateľov. Menej skúsení jazdci by sa mali vyvarovať stretnutia s cestou a mali by vyhľadávať na jazdenie len terén a pridŕžať sa jazdenia v blízkosti areálu.

Neskúsení jazdci by do terénu nikdy nemali ísť sami. Vždy musia ísť v sprievode skúseného jazdca, najideálnejší je stav troch jazdcov.

 • Jazdec v teréne musí mať troj alebo štvorbodovú prilbu
 • Na nohách jazdecké čižmy ale chapsy
 • Sedlo a uzdečka sa pred každou jazdou musia dôkladne prezrieť
 • Do terénu by mali ísť len skúsení jazdci, ktorí samostatne ovládajú koňa
 • Na vychádzku by sa malo chodiť v skupinách 2 – 3 jazdcov, resp. trénera alebo učiteľa jazdy
 • Skúsený jazdec ide vždy ako prvý, ak ide na vychádzku skupina, tak nielen vpredu ide skúsený jazdec, ale aj na konci v skupine
 • V skupine sa jazdí v rozostupoch 3 – 4 m
 • Pre kone volíme vhodný terén, neklusáme a necválame po tvrdom povrchu
 • Na vychádzku volíme vhodné pohodlné jazdecké oblečenie
 • Nekričíme, neplašíme vtáctvo, jazdíme ohľaduplne, sme ohľaduplní voči iným jazdcom a obozretní k ostatným zvieratám

 • Prvých a posledných 10 – 15 minút krokujeme

3. ETICKÉ ZÁSADY

 • Každý jazdec, majiteľ koňa, poverená osoba, od chvíle prevzatia koňa preberá za neho zodpovednosť
 • Držanie a vodenie koňa sa prispôsobuje jeho prirodzeným potrebám
 • Telesné a duševné zdravie koňa je zo všetkého najdôležitejšie bez ohľadu na to k čomu sa používa
 • Každého koňa si treba vážiť a ctiť bez ohľadu na plemeno, vek, pohlavie a použitie do chovu, k volnému času alebo športu
 • Historický vznik koňa treba odovzdávať mladšej generácii, pretože aj táto oblasť je súčasťou histórie a kultúry
 • Zaobchádzanie s koňom formuje osobnosť mladých ľudí, učí k zodpovednosti a láske
 • Človek, ktorý používa koňa ku športu, sa má spoločne s koňom, ktorý mu bol zverený, vzdelávať. Cieľom takéhoto vzdelávania je dosiahnutie harmónie medzi človekom a koňom
 • Použitie koní vo výkonnostnom športe, tak isto ako aj vo všeobecnom jazdení (vozotajstvo, voltíž, drezúra, skoky...) sa musíme orientovať na nadanie koňa, prispôsobiť sa jeho schopnostiam výkonu a ochoty. Odmietať zvyšovanie výkonnosti rôznymi podpornými liekmi a nevhodnými zásahmi človeka.
 • Zodpovednosť človeka za zvereného koňa sa týka nielen počas života, ale aj pri sklonku života koňa. S touto zodpovednosťou sa musí človek v prospech koňa vyrovnať

 

© 2009 Merci Cheval | Desig© 2009 Merci Cheval | Designed by ChovanovaAned by ChovanovaA