Úvod    Kontakt    Mapa stránky                                                                                                                                       

  MERCI   CHEVAL

                                  Centrum koní a ľudí

 - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu -

 

InzerciaNovinky

Aktivity

Ponuka služieb

Cenník

Jazdecký klub

Úspechy JK

Jazdecká škola

Naši jazdci

Naše kone

Fotogaléria

Videá

Kniha návštev

História

Návšteva okolia

 

 

 

 

 

Športová jazdecká škola


Hlavný cieľ

           Hlavným cieľom je vytvorenie jazdeckej školy so zameraním na športové jazdenie pod vedením odborných trénerov a učiteľov. Škola bude ponúkať podmienky pre deti od 5 do  X rokov podľa záujmu. Pre 5-ročné deti pripravujeme voltížne jazdenie. Voltíž je najlepšia príprava pre mladých začínajúcich jazdcov, pretože v tejto športovej disciplíne si deti osvojujú základné jazdecké návyky, oboznamujú sa so správaním zvierat, musia sa sústrediť na správne držanie tela a v prvom rade získajú disciplínu a zodpovednosť voči sebe a okoliu. Je to veľmi dobrý výchovný moment. Voltíž je gymnastika na koni v kroku alebo v cvale a vykonáva sa na konskom chrbte pomocou madiel.

          Pre staršie deti od 12 a viac rokov sa pristupuje k jazdeniu v sedle, kde základom je drezúra. Po zvládnutí drezúrneho jazdenia je možnosť vybrať si so športových disciplín, ktoré ponúka jazdecký šport.

Vzdelávanie

            Záujemcom o vzdelávanie sa v problematike prípravy jazdcov a jazdeckých koní  pre získanie licencie SJF umožňujeme akreditované odborné vzdelávanie v odbornom zameraní chov koní a jazdectvo. Vzdelávanie má tri moduly, ktoré na seba nenadväzujú a záujemca si môže vybrať  podľa ponuky.

           Každý vzdelávací  modul je rozdelený do piatich víkendových kurzov. Kurzu sa môžu zúčastniť  frekventanti s vlastnými koňmi, ale vieme aj kone poskytnúť.

           Záverečné hodnotenie je pred odbornou komisiou a pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Po absolvovaní kurzu frekventant obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu na základe ktorého môže získať licenciu SJF a môže sa zúčastňovať pretekov usporiadaných SJF, okrem toho môže získať aj živnostenský list na začatie podnikania v oblasti chovu koní, učiteľa jazdy a agroturistiky.

  Výchovno-vzdelávací cieľ víkendových stretnutí a kurzov

          Cieľom jazdeckého vzdelávania je prehlbovanie znalostí z hipológie, najmä z oblasti základného výcviku jazdcov a koní pre klasické sedlové disciplíny, zoznámenie sa s možnosťami koní z hľadiska ich psychiky a s poznatkami o spôsoboch učenia sa zvierat, ako aj s metodikou výcviku v jeho jednotlivých fázach. Praktickú prípravu vedie Peter Pošvanc – učiteľ jazdy na koni,  ktorý je hlavným trénerom Jazdeckého klubu Merci Cheval,  Bc. Lucia Pošvancová – učiteľ jazdy na koni, zabezpečuje a organizuje vychádzky do prírody a víkendové stretnutia s deťmi a Ľuboš Baráň – učiteľ jazdy má na starosti prevádzkové jazdenie počas týždňa. Teoretickú časť vedie Ing. Emília Pošvancová – majiteľka JK, MVDr. Peter Kováč – veterinárny lekár JK.

 Jazdecký klub Merci Cheval, Krškany – Zajačia dolina

          Ponúka záujemcom sobotňajšie stretnutia detí, ktoré chcú tráviť voľný čas v prostredí, kde hlavnou náplňou je starostlivosť a jazda na koni a nenásilnou formou vzdelávanie v oblasti hipológie .

          Okrem toho ponúkame jazdecký areál  na víkendové stretnutia pre rodiny s deťmi, ktorým umožníme tráviť voľný čas v prírode so svojimi deťmi s atrakciou jazdenia a ošetrovania koní a popritom je možnosť opekania a športového zápolenia. Vôbec nie je prekážkou, či je začiatočník,  pokročilý jazdec alebo žiaden jazdec všetci sú vítaní.

          V letnom období je možnosť stanovania v areáli s možnosťou farmárskych prác  súvisiacich s ošetrovaním koní a jazdením.

 

© 2009 Merci Cheval | Designed by ChovanovaA